Volejte nám na 271 961 658
Napište nám na pumevek@pumevek.cz
Naše adresa
TECHNICKÉ PARAMETRY
NÁZEV JEDNOTKA ÚDAJ
Pohonná jednotka elektromotor
Jmenovité napětí V 400
Jmenovitý příkon kW 2,2
Jmenovité jištění A 16
Požadovaný typ jističe „C“
Kompresor součástí stroje
Maximální výkon l/min 220
Maximální tlak
bar 15
Dopravní výkony
Maximální dopravní vzdálenost m 40
Maximální dopravní výška m 12 – 15
Maximální dopravní výkon l/min 24 – 30
Maximální provozní tlak bar 15
Maximální velikost kameniva mm 6
Světlost maltových hadic mm 35
Přepravní rozměry
délka mm 1.590
šířka mm 860
výška mm 750
Hmotnost kg 240

Popis

 

Zařízené je určeno na dopravu a nástřik strojně zpracovatelných mokrých maltových směsí. Ve vyjímečných případech při vhodně upravených maltách i bez nutnosti použití plastifikátorů.

Namíchaný materiál se naplní do trychtýře s míchadlem a pomocí pístového čerpadla s gravitačními ventily se čerpá až na místo použití. Tzn. že pracovní proces nevyžaduje použití šnekového čerpadla. Nástřik zajišťuje pistole. K pistoli teče jak materiál, tak i vzduch dodávaný pomocným kompresorem, zabudovaným ve stroji a jím se ovládá chod stroje. Pro možnost zpracování pytlované směsi a její přesně namíchané konzistenci lze použít kontinuelní míchačku s vodním dávkovacím mechanizmem HM24 , pro dokonalé promíchání a zajištění předepsaných technologických postupů je vhodné použití míchačky s nuceným oběhem JM 125 / ATIKA 100

 

Souprava obsahuje:  Dopravník maltových směsí TURBOSOL MINIAVANT + hadici maltovou v délce 15m + hadici vzduchovou v délce 15m + stříkací pistoli  + kompresor

Souprava neobsahuje :  Míchačku

 

Stroj lze připojit na veldlejší zdroj elektrické energie – centrálu o minimálním výkonu 10 kW

 

Jako doplňkovou službu při pronájmu dopravníku maltových směsí  TURBOSOL MINIAVANT nazíme dopravu zařízení na místo stavby a zaškolení obsluhy naším technikem. Cena dopravy se v rámci Prahy stanovuje dle dojezdových pásem, mimo Prahu dle aktuálního ceníku doprav.  Školení je kalkulováno hodinovou sazbou, jejíž výše je opět stanovena aktuálním ceníkem. Na dotaz vždy ochotně cenu poskytneme.