Volejte nám na 271 961 658
Napište nám na pumevek@pumevek.cz
Naše adresa
TECHNICKÉ PARAMETRY
NÁZEV JEDNOTKA ÚDAJ
Výkon m3/hod 0,5 – 3
Spotřeba vzduchu (dopr. vzd. 40m) m3/hod 2 – 5
Tlak vzduch MPa 0,5 – 0,6
Jmenovité napětí V 400
Jmenovitý proud W 1900
Zrnitost dopravovaného materiálu mm 8 (hadice světlost 25) , 16 (hadice světlost 40)
Dopravní vzálenost horizontálně m až 200
Dopravní vzdálenost vertikálně m až 80
Přepravní rozměry
délka mm 1.000
šířka mm 780
výška mm 980
Hmotnost kg 300 (bez příslušenství)

Popis

Stroj na stříkání betonu (torkretovací stroj) je určen pro nástřik betonových směsí tzv. suchou cestou. Při této aplikaci je do zařízení SSB 14 vsypávána předmíchaná (nejlépe pytlovaná) betonová směs. Ta je pomocí přídavného zdroje stlačeného vzduchu  hadicí vháněna ke stříkací pistoli. Ke stříkací pistoli je připojena voda a teprve zde dochází ke zvlhčení dopravované směsi.  Hlavní předností této technologie stříkání betonu je především vysoká výtoková rychlost materiálu z trysky (až 30 m/s), která umožňuje dokonalé zhutnění betonové směsi a tím i vysokou pevnost nastříkaného betonu. Významnou výhodou je též velká dopravní vzdálenost umožňující aplikaci betonové směsi na těžko přístupných místech (až 300 m horizontálně a 100 m vertikálně v závislosti na výkonnosti kompresoru).

Torkretovací stroj řady „SSB 14“ se využívá především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí. Další významnou oblastí jejich využití je nástřik žáruvzdorných materiálů v hutním a chemickém průmyslu. Torkretovací stroje lze také používat pro dopravu sypkých hmot ve sklárnách a železárnách

Suchá směs (přirozená vlhkost dopravované směsi může být max. 7 %) určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy jednostranného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena k vyfukovači, odkud je vyfukována proudem tlakového vzduchu do dopravních hadic. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem. Pohon dávkovacího bubnu je alternativně řešen elektromotorem.